Pravidla přijetí do nemocnice následné péče v Podbořanech

Nemocnice následné péče (LDN) v Podbořanech přijímá klienty s celé České republiky a pojištěnce všech zdravotních pojišťoven. Nemocnice je připravena na léčbu klientů všech lékařských oborů.

Na lůžku následné péče mohou být hospitalizováni
tito klienti:

1.
kteří vyžadují ošetřovatelskou péče aspoň 3 hodiny denně.
2.
kteří vyžadují kontrolu lékařem 3x denně.
Doba pobytu na tomto lůžku je stanovena na tři měsíce. V případě, že léčba bude ukončena dříve bude kratší, při trvání důvodu hospitalizace ze zdravotní indikace může ošetřující lékař s písemným odůvodněním léčbu prodloužit.

Způsob překladu na lůžko následné péče:

1.
překladem z akutního lůžka
2.
na doporučení ošetřujícího / praktického lékaře nebo odborného lékaře / s dokumentováním důvodu hospitalizace na lůžku následné péče.

Přijetí je možné domluvit na těchto telefonních číslech:

PŘIJÍMACÍ KANCELÁŘ  
Bc. Labudová Miroslava, Cepková Eliška 415 237 121
v mimopracovní dobu 415 237 157
Sociální sestra, Vrzalová Alena,Pithartová Patricie 415 237 115
Primář nemocnice, MUDr. Vaňata Pavel 415 237 111

Zpět nahoru