Obsah

1.
Obsah
8.
Nemocnice následné péče Podbořany
2.
Presentace společnosti
9.
Organizace oš.péče NNP Podbořany
3.
Organizační struktura
10.
Koncepce rehabilitační péče
4.
Pravomoci a povinnosti vedoucích pracovníků
11.
Pravidla přijetí do nemocnice následné péče v Podbořanech
5.
Zdravotnický úsek, pravomoci a povinnosti
12.
Seznam ošetřovatelské dokumentace
6.
Formy komunikace
13.
Organizační řád
7.
Plán rozvoje společnosti,strategie, poslání a cíle společnosti    

Zpět nahoru