Pravidla přijetí do nemocnice následné péče v Podbořanech

Nemocnice následné péče/LDN/ v Podbořanech přijímá klienty z celé České republiky

a pojištěnce všech zdravotních pojišťoven. Nemocnice je připravena na léčbu klientů všech lékařských oborů.

 

Na lůžku následné péče mohou být hospitalizováni tito klienti:

1.kteří vyžadují ošetřovatelskou péči

2.kteří vyžadují kontrolu lékařem 3x denně.

 

Způsob příjmu na lůžko následné péče:

1.překladem z akutního lůžka

2.na doporučení ošetřujícího/praktického lékaře nebo odborného lékaře/

s dokumentováním důvodu hospitalizace na lůžku následné péče.

 

Doba pobytu na tomto lůžku je stanovena na tři měsíce. V případě,že léčba bude ukončena dříve, hospitalizace bude kratší. Při trvání důvodu hospitalizace ze zdravotní indikace, může ošetřující lékař s písemným odůvodněním léčbu prodloužit.

 

Přijetí je možné domluvit na těchto telefonních číslech:

přijímací kancelář

415 237 121

Bc. Labudová Miroslava, Cepková Eliška
v mimopracovní dobu 415 237 157, 415 237 143  
Sociální sestra

415 237 115, 602 970 943

e-mail:

sociální@medicinapodborany.cz

Vrzalová Alena, Pithartová Patricie
Primář nemocnice 415237111 Vaňata Pavel  MUDr.

Směrnice aktualizována k 1.1.2018

Opatová Anděla
jednatelka


Zpět nahoru