Seznam ošetřovatelské dokumentace

1.
Informace a souhlas klienta
10.
Příjem a výdej tekutin
2.
Souhlas se zpracováním a shromažďováním osobních a citlivých údajů
11.
Dokumentace péče o dekubity
3.
Ošetřovatelský spis (oš. anamnéza, seznam oš. dokumentace)
12.
Záznam hodnocení bolesti
4.
Teplotní tabulka (chorobopis)
13.
Ošetřování ran a bércových vředů
5.
Stanovení stupně výživy
14.
Evidence mimořádných událostí
6.
Stanovení inkontinence
15.
Anketa spokojenosti klientů
7.
Zpráva o ošetřovatelské péči (při propuštění)
16.
Dotazník zájmové činnosti-ergoterapie
8.
Mini-mental state examination
17.
Realizace ošetřovatelského plánu
9.
Záznam o průběhu rehabilitační péče
18.
Sociální záznam

Zpět nahoru