Organizace ošetřovatelské péče NNP

Pracovníci s vazbou na stanice:

rehabilitační laboranti sanitáři

Lékaři oddělení:

MUDr. Vaňata, MUDr.Scheidauer, MUDr. Gajewski, MUDr. Klam

Externí lékaři oddělení:

MUDr. Richtr, MUDr. Sakař, MUDr. Martínek, MUDr. Macko, MUDr. Pouzar, MUDr. Kubík

Sestry s ukončeným pomaturitním studiem:

Čechová, Opatová, Sýkorová, Anyalaiová, Labudová,Šrédlová

Podpořil Ústecký kraj