Nemocnice následné péče s důrazem na vysoce kvalitní ošetřovatelskou, léčebnou a rehabilitační péči. Nemocnice následné péče s důrazem na vysoce kvalitní ošetřovatelskou, léčebnou a rehabilitační péči.

Nemocnice následné péče
s důrazem na vysoce kvalitní ošetřovatelskou, léčebnou a rehabilitační péči.

Nemocnice následné péče (LDN) přijímá klienty překladem z lůžka nemocnice všech oborů, dále na doporučení praktického či odborného lékaře i z domova. Provozuje lůžka ošetřovatelská, sociální a je zde možnost ubytování např. po dobu dovolené, při onemocnění člena rodiny apod. Ošetřovatelská lůžka jsou hrazena zdravotními pojišťovnami, sociální městskými úřady s doplatkem klienta, ubytování klientem.

Nemocnice má 3 pavilony. Klienti jsou umísťováni na l, 2, 3 a 4 lůžkové pokoje.

Stanice A se zaměřuje na interní obory, tato péče je zajištěna lékaři s atestací interny II.st. Pro ležící klienty využíváme transportní systém Roomer, který umožňuje transport po pokoji a v koupelovém vaku transport do koupelny, oddělení je vybaveno moto-dlahou k udržení pohybové aktivity dolních končetin u přechodně ležících klientů.

Stanice B je vybavena transportním systemem Roomer pro nácvik chůze. Pavilon je vybaven motorovou rehabilitační loketní dlahou.

Další pavilon se zaměřuje spíše na chirurgii, traumatologii, orthopedii, kvalita péče je zajištěna lékaři s atestací chirurgie II. st. Je zde možnost doplňkové léčby, magnetoterapií, moto dlahou, elektroléčbou a ultrazvukem a léčebné TV v tělocvičně. Kvalita rehabilitace je zajištěna lékařem atestovaným v rehabilitaci a ortopedickým konsiliářem.

Pavilon C, D je vybaven transportním zařízením Roomer pro nácvik chůze, což je využíváno u klientů, kteří přechodně nejsou vhodní pro chůzi v chodítku. Dále je možno využít motorové dlahy určené pro rehabilitaci dolních a horních končetin. Pavilon je vybaven rehabilitační motorovou ramenní dlahou.

Přímo v nemocnici jsou odborné ordinace: Gastroenterologie, cévní, chirurgická, interní, ORL, RTG pracoviště. Konsiliárně jsou zajištěny odborné služby: oční, psychiatrie, zubní, plicní, kožní, neurologie, urologie. Akutní lůžková péče je zajištěna v nemocnici v Žatci (l5 km od Podbořan). V areálu je výjezdová stanice rychlé lékařské pomoci (RLP). V nemocnici je prodejna s dárkovým zbožím, keramikou, drogerií a květinami. Uprostřed nemocnice je cukrárna s provozem 7 dní v týdnu s přístupem na internet. Pravidelně jsou pořádány pro klienty zahradní koncerty a koncerty vážné hudby. V rámci rehabilitace nabízíme zájmovou práci v nově postaveném skleníku s oddělením subtropických rostlin. Nabízíme léčebné pobyty v pyramidě s léčbou světlem a hudbou. Nabizíme program vodoléčby se saunou, léčivými a rašelinovými koupelemi a masážním sprchovým koutem s hudbou a léčbou světlem.

Služby

Lůžka následné péče Sociální lůžka Rehabilitace Pyramida Vodoléčba - Sauna Placené pobyty Ubytovna Minigolf Dárkové prodejna Cukrárna

O nás

Společnost MEDICINA s.r.o. má uzavřené smlouvy se všemi zdravotnickými pojišťovnami, Tuto skutečnost pokládá do budoucnosti za klíčovou. Společnost usiluje o uzavření smluvních vztahů se zdravotními pojišťovnami na dobu neurčitou, což je nezbytně nutný předpoklad k dlouhodobému plánování rozvoje a investic. Hlavní podnikatelskou činností bude provozování lůžek následné péče s důrazem na vysoce kvalitní ošetřovatelskou, léčebnou a rehabilitační péči. Rehabilitační péče bude zaměřena na rehabilitaci klientů s pohybovým postižením, poúrazovými a pooperačními stavy s využitím transportních systémů a moderních rehabilitačních pomůcek.

K uskutečnění strategie a poslání společnosti jsou vytvořeny tyto cíle:

  1. Integrace nemocnice do sítě zdravotnických zařízení České republiky.
  2. Akreditace ošetřovatelské péče k potvrzení kvality nabízených služeb.
  3. Zvyšování kvalifikace pracovníků a to formou dokončování středoškolského studia, pomaturitního studia, účastí na vzdělávacích akcích a seminářích, hodnocených kreditními body, v nemocnici i na jiných pracovištích. Termín plnění průběžně každý měsíc při pořádání seminářů, u studentů dle výukového plánu.
  4. Klíčovým cílem je klient, jeho léčba a vyléčení. Pro úspěšnou léčbu je nezbytně nutné vytvořit po dobu nuceného pobytu takové prostředí, aby byl klient spokojený a léčbu dobře snášel. Cílem je návrat do plnohodnotného života,do společnosti,do které se plně integruje, najde si nové zaměstnání nebo je schopen vykonávat původní zaměstnání. U starších klientů bude usilováno o návrat do rodinného prostředí a o maximální zvýšení soběstačnosti.
  5. Investice do léčebného programu. V prostorách bývalých operačních sálů budovy CD.
Podpořil Ústecký kraj