Zdravotnický úsek, pravomoci a povinnosti

Odborné vedení společnosti:

Za léčbu, dodržování lékařských postupů v souladu s doporučeními odborných lékařských společností, léčbu v souladu s nejnovějšími lékařskými poznatky, za dodržování etických postupů a doporučení České lékařské komory odpovídají MUDr. Vaňata. Ve spolupráci s vedoucími lékaři stanic MUDr. Scheidauerem, MUDr. Klamem a MUDr. Gajewskim.

Za úroveň ošetřovatelské péče, dodržování ošetřovatelských standardů, za organizaci ošetřovatelské péče, spolupráci mezi stanicemi nemocnice, školení personálu a vzdělávací proces odpovídají pí. Čechová, pí. Opatová.

Za úroveň rehabilitační péče, školení personálu v rehabilitaci, v používání rehabilitační techniky odpovídá MUDr. Richtr, rehabilitační lékař a lékaři jednotlivých stanic.

Za vyřizování stížností a podnětů, vytváření kladných personálních vztahů, vytváření pracovního prostředí a podmínek, zvyšování odbornosti odpovídají jednatelé společnosti v součinnosti s lékaři a vrchními sestrami.

Funkční zařazení, pravomoci a povinnosti pracovníků zařazených ve funkci: Vrchní sestra, staniční sestra, rehabilitační sestra, zdravotní sestry, sociální sestra, ošetřovatelsky a pomocný zdravotnický personál má pravomoci a povinnosti zapracované do pracovních náplní, které obdrží a podepisuje při přijetí do pracovního poměru.

Pravomoci a povinnosti dalších pracovníků. Zaměstnanci kuchyně, prádelny, údržby a vrátnice mají povinnosti a pravomoci řešeny v pracovní náplni.

Podpořil Ústecký kraj