Pravomoci a povinnosti vedoucích pracovníků

Jednatelé rozhodují o všech otázkách týkajících se provozu nemocnice.


Provozně administrativní úsek:

Práce a mzdy:
pí. Fialová, pí. Vejvodová - odpovídá za problematiku v oblasti pracovně právní, za dodržování platných předpisů v oblasti mzdové, pracovních smluv,
operace na depositním účtu, skladové hospodářství.

Ekonomika:
pí. Knedlíková - odpovídá za zpracování hospodaření, roční účetní uzávěrku, monitoraci hospodaření, zpracovává změny v oborové legislativě. Vytváří daňové přiznání, smlouvy. Odpovídá za styk s bankami, za vyhotovení příkazů k fakturaci. Dále komunikuje společně s jednateli společnosti s orgány státní správy, zdravotními pojišťovnami, kontroluje přijaté faktury a vytváří ekonomické analýzy a prognózy dalšího vývoje společnosti vzhledem k ekonomice.
pí. Englová, pí.Vejvodová - odpovídá za fakturaci pro zdravotní pojišťovny, je odpovědná za inventarizaci a roční provádění inventur majetku společnosti,má na starost pokladní operace v hotovosti a vedení došlých faktur a účtů.

Statistika:
za poskytování pravidelných a včasných podkladů orgánům státní správy a statistiky odpovídá pí. Čechová, která tuto činnosti koordinuje na podkladě materiálů z administrativy, za pomoci administrativních pracovníků a na podkladě materiálů získaných od dalších vedoucích pracovníků, vrchních sester a lékařů.

Provozně technický úsek:
Provozně technický úsek řídí MUDr.Vaňata, pí. Čechová, pí. Opatová. Odpovídají za provoz, plánování, nákupy techniky a zařízení, opravy, udržování budov, za stravovací provoz a prádelnu a za provádění revisí.

Vnější vztahy, propagace:
Odpovídají jednatelé společnosti.

Podpořil Ústecký kraj