Organizační struktura

Vztahy mezi společníky upravuje Společenská smlouva.


Řízení společnosti:
Společnost je řízena presidiem společnosti, které má 3 jednatele s rovnocenným postavením. Rozhodují tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis vždy 2 jednatelé.

STRUKTURA SPOLEČNOSTI:


Podpořil Ústecký kraj