Pravidla přijetí do nemocnice následné péče

Nemocnice následné péče/LDN/ v Podbořanech přijímá klienty z celé České republiky

a pojištěnce všech zdravotních pojišťoven. Nemocnice je připravena na léčbu klientů všech lékařských oborů.


Na lůžku následné péče mohou být hospitalizováni klienti:

  1. kteří vyžadují ošetřovatelskou péči
  2. kteří vyžadují kontrolu lékařem 3x denně. 


Způsob příjmu na lůžko následné péče:

  1. překladem z akutního lůžka
  2. na doporučení ošetřujícího / praktického lékaře nebo odborného lékaře / s dokumentováním důvodu hospitalizace na lůžku následné péče.

Doba pobytu na tomto lůžku je stanovena na tři měsíce.
V případě, že léčba bude ukončena dříve, hospitalizace bude kratší.
Při trvání důvodu hospitalizace ze zdravotní indikace, může ošetřující lékař s písemným odůvodněním léčbu prodloužit.

Přijetí je možné domluvit na těchto telefonních číslech:

Podpořil Ústecký kraj