Seznam ošetřovatelské dokumentace

 1. Informace a souhlas klienta
 2. Souhlas se zpracováním a shromažďováním osobních a citlivých údajů
 3. Ošetřovatelský spis (oš. anamnéza, seznam oš. dokumentace)
 4. Teplotní tabulka (chorobopis)
 5. Stanovení stupně výživy
 6. Stanovení inkontinence
 7. Zpráva o ošetřovatelské péči (při propuštění)
 8. Mini-mental state examination
 9. Záznam o průběhu rehabilitační péče
 10. Příjem a výdej tekutin
 11. Dokumentace péče o dekubity
 12. Záznam hodnocení bolesti
 13. Ošetřování ran a bércových vředů
 14. Evidence mimořádných událostí
 15. Anketa spokojenosti klientů
 16. Dotazník zájmové činnosti-ergoterapie
 17. Realizace ošetřovatelského plánu
 18. Sociální záznam
Podpořil Ústecký kraj